När Sverige blev mångkulturellt

 

Hur började då allting, förändringen till ett mångkulturellt land? 1975 togs ett riksdagsbeslut att Sverige skulle bli ett mångkulturellt land. Beslutet togs över folkets huvuden, svenska folket tillfrågades aldrig. Julia Caesar konstaterar hur media alltid vinklar invandrarnas upplevelse av att komma hit, aldrig hur svenskarna upplever att få sitt land förändrat.

Genomgående har partier oberoende av partifärg fattat beslut som år efter år inneburit en mycket stor invandring till Sverige. Allt fler svenskar röstar med fötterna och flyttar helt enkelt ifrån områden som blivit förvandlade.

Sverige utplånar sig självt på grund av de beslut politikerna fattar om invandring, mångkultur och integration. Men journalisterna skildrar inte verkligheten som den ser ut. Journalisternas uppdrag är sanningen. Istället döljer de fakta, om det är fakta som riskerar att ställa invandrare och mångkultur i sämre dager.

Sverige ska vara världsmästare i godhet. Det har svenska politiker oberoende av partifärg bestämt. Sedan 1980 har cirka 1,3 miljoner utlänningar fått uppehållstillstånd i Sverige. Majoriteten kommer från muslimska länder i Afrika och Mellanöstern. Bara 5 procent är flyktingar. Övriga 95 procent är ekonomiska migranter som vill skaffa sig bättre liv och ta del av den svenska välfärden.

År 2008 saknade 96 procent av dem som sökte asyl i Sverige giltiga identitetshandlingar. Många är de så kallade Miggorna, anställda på Migrationsverket, som på Merit Wagers blogg vittnar om hur de får arbeta efter devisen ”Blunda och bevilja”. De så kallade ensamkommande flyktingbarnen är vare sig ensamma, flyktingar eller barn. De kallas ankarbarn, och när de har fått PUT dyker resten av familjen upp som återuppståndna från de döda. Ålderstestning görs sällan eller aldrig.

Bokinformation:

Världsmästarna. När Sverige blev mångkulturellt.

Författare Julia Caesar, pseudonym.

Utgiven 2010-09-14 på Books on Demand, svenska, 456 sidor, häftad.

ISBN13:9789174651249

Boken kan beställas här

Annonser